Yadagiri Photo Gallery

Dhwaja Stambham

Entrance

Gopuram

Garbha Gudi

Gopuram

Sudarshana

Sabha

Garbha Gruha

Gopuram